Beheer

Wie beheert DE PAROCHIEZAAL?

De VZW Parochiewerken staat in voor het algemeen beheer en uitbating van de parochiezaal.   
De raad van beheer wordt gevormd door volgende personen :
Voorzitter: 
Guy Lacroix 

Penningmeester: 
Johnny Menjoie

Beheerder: 
Erwin Craninx
Leden: 
Sanne Mombaerts
Ivonne Craninx
Firmin Joris